Lidgeld

Wat verwacht VC ATTILLA van zijn leden?

Volleybal is een ploegsport … dus graag je aanwezigheid op trainingen en op wedstrijden zowel thuis als op verplaatsing. Bij onbeschikbaarheid voor een wedstrijd, graag je cap tijdig verwittigen.

Om het lidgeld laag te houden verwachten we dat iedereen zijn steentje bijdraagt en dus volledig beschikbaar is op onze jaarlijkse activiteiten die onze kas zullen spijzen :
> SPAGHETTIFESTIJN : zaterdag 11 maart 2017 (9-12u en 16-23u) + flyerzondag op 19/02/16.
> VOLLEYBALTORNOOI : zondag 11 juni 2017 + voorbereiding tornooi op 10/06/16 van 9-12u

Gekregen uitrusting en materiaal blijven eigendom van de club. Draag er zorg voor.

Gelieve het lidgeld te storten voor een nieuw seizoen op:
KBC-rekeningnummer BE77 7341 7108 2242